สื่อการสอนสนุกๆ เรียงคำให้ถูกต้อง

สื่อการสอนภาษาอังกฤษสนุกๆ เรียงตัวอักษรให้ถูกต้อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษลงบนกระดาษ เตรียมไว้หลายๆคำ
  2. เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ลงบนไม้หนีบผ้า

วิธีเล่น

  1. แจกตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่เขียนไว้บนไม้หนีบผ้า
  2. นำไปติดกับกระดาษคำภาษาอังกฤษสั้นๆ
  3. จากนั้น ให้เรียงเป็นคำที่ถูกต้อง
ลองนำไปเล่นนะคะ สามารถเปลี่ยนเงื่อไขการเล่นได้