สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี

ทำการทดลองสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกดอกไม้สดหลายๆดอก (ใช้ดอกสีขาว จะสังเกตง่าย)
  2. ผสมสีในขวดน้ำ หลายๆขวด สีต่างกัน
  3. จากนั้นนำดอกไม้ที่เตรียมไว้ เสียบลงไปในขวด ดอกละขวด
  4. ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
  5. จะสังเกตได้ว่าดอกไม้เปลี่ยนสี
เพราะอะไรนะ…