สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี

สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี
ทำการทดลองสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกดอกไม้สดหลายๆดอก (ใช้ดอกสีขาว จะสังเกตง่าย)
  2. ผสมสีในขวดน้ำ หลายๆขวด สีต่างกัน
  3. จากนั้นนำดอกไม้ที่เตรียมไว้ เสียบลงไปในขวด ดอกละขวด
  4. ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
  5. จะสังเกตได้ว่าดอกไม้เปลี่ยนสี
เพราะอะไรนะ…  
สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี 0
สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี 1
สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี 2
สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี 3
สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี 4
สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี 5
สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี 6
สื่อการสอนสนุกๆ ดอกไม้เปลี่ยนสี 7