สื่อการสอนคณิต เรียนรู้เรื่องเศษส่วน

สื่อการสอนคณิต เรียนรู้เรื่องเศษส่วน

เรียนรู้เรื่องเศษส่วน แบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ นำไปติดกับกระดาษแข็ง
  2. นำไปติดบอร์ด ที่บ้านหรือที่โรงเรียน

เป็นสื่อการสอนแบบง่ายๆ ที่ช่วยสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องเศษส่วน

สื่อการสอนคณิต เรียนรู้เรื่องเศษส่วน 0
สื่อการสอนคณิต เรียนรู้เรื่องเศษส่วน 1
สื่อการสอนคณิต เรียนรู้เรื่องเศษส่วน 2