สื่อการสอนคณิตเบื้องต้น เรียนรู้รูปร่าง(Shapes)

สื่อการสอนคณิตเบื้องต้น เรียนรู้รูปร่าง(Shapes)
สื่อการสอนคณิตเบื้องต้น เรียนรู้รูปร่าง(Shapes)

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าสักกะหลาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลายๆผืน สำหรับทำเป็นกระดาษ
  2. ตัดผ้าสักกะหลาดเป็นรูปร่างต่างๆ (Shapes) เช่น ดาว สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หัวใจ …
  3. นำไปเย็บติดกับสมุดที่ทำจากข้อ 1 หน้าสุดท้าย ทำเป็นที่ใส่รูปร่าง (Shapes)
  4. ทำหลายๆแผ่น จนเสร็จ เจาะรู ผูกเชือกรวมกัน
ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ  
สื่อการสอนคณิตเบื้องต้น เรียนรู้รูปร่าง(Shapes) 0
สื่อการสอนคณิตเบื้องต้น เรียนรู้รูปร่าง(Shapes) 1
สื่อการสอนคณิตเบื้องต้น เรียนรู้รูปร่าง(Shapes) 2
สื่อการสอนคณิตเบื้องต้น เรียนรู้รูปร่าง(Shapes) 3
สื่อการสอนคณิตเบื้องต้น เรียนรู้รูปร่าง(Shapes) 4
สื่อการสอนคณิตเบื้องต้น เรียนรู้รูปร่าง(Shapes) 5
สื่อการสอนคณิตเบื้องต้น เรียนรู้รูปร่าง(Shapes) 6