สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ดอกไม้เศษส่วน

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ดอกไม้เศษส่วน
สื่อการสอนคณิต ดอกไม้เศษส่วน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษเป็นรูปวงกลม เศษส่วน เช่น 1 , 1/2 (แบ่งวงกลมเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน), 1/3 (แบ่งวงกลมเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน),…
  2. นำกระดาษวงกลมที่ได้ ติดบนจานกระดาษ
  3. ตัดเป็นส่วนๆ
  4. นำไปติดเป็นดอกไม้สวยๆ

วิธีเล่น

สอนให้รู้ว่า 1/2 คืออะไร …. 1/3 คืออะไร… เมื่อนำมารวมกัน จะเป็นอย่างไร  
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ดอกไม้เศษส่วน 0
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ดอกไม้เศษส่วน 1
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ดอกไม้เศษส่วน 2
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ดอกไม้เศษส่วน 3