สังเกตการเคลื่อนที่ของสี ในน้ำธรรมดา และน้ำร้อน

สังเกตการเคลื่อนที่ของสี ในน้ำธรรมดา และน้ำร้อน

สังเกตการเคลื่อนที่ของน้ำสี ระหว่างน้ำธรรมดากับน้ำร้อน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ผสมน้ำสี
  2. นำน้ำสีหยดลงไปในน้ำธรรมดา … สังเกตผลการทดลอง
  3. นำน้ำสีหยดลงไปในนำร้อน … สังเกตผลการทดลอง

เปรียบเทียบดูว่าทำไมถึงไม่เหมือนกัน เพราะอะไร

คลิปสื่อการสอน

สังเกตการเคลื่อนที่ของสี ในน้ำธรรมดา และน้ำร้อน 0
สังเกตการเคลื่อนที่ของสี ในน้ำธรรมดา และน้ำร้อน 1
สังเกตการเคลื่อนที่ของสี ในน้ำธรรมดา และน้ำร้อน 2
สังเกตการเคลื่อนที่ของสี ในน้ำธรรมดา และน้ำร้อน 3