สอนรูปทรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม...

สอนรูปทรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม...

รูปทรง รูปร่างต่างๆ

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. นำรูปร่าง รูปทรง ยกขึ้น ให้เด็กดู แล้วบอกว่ารูปทรงนั้นๆ เรียกว่าอะไร
  2. จากนั้นให้เขียน หรือวาดลงบนกระดาษ
  3. รูปทรงมีหลากหลายแบบ ลองวาดลงบนกระดาษแข็ง หลายแบบ หลากสี แล้วให้เด็กบอกว่า อะไรคืออะไร

เพื่อความสนุกสนาน เพิ่มสัตว์ ให้ดูน่าเรียนมากขึ้นค่ะ

สอนรูปทรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม... 0
สอนรูปทรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม... 1
สอนรูปทรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม... 2