สอนรูปทรง จากคลิปวีดีโอ (คณิตศาสตร์)

สอนรูปทรง จากคลิปวีดีโอ (คณิตศาสตร์)

สอนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรง

คลิปวีดีโอ สอนเรื่องรูปทรง

ก่อนเริ่มคำถาม จะมีสอนก่อนค่ะ ว่ารูปทรงนั้นๆ เรียกว่าอะไร

เช่น

สี่เหลี่ยมจัตุรัส …. Square

วงกลม …. Circle

….

เมื่อสอนเสร็จจะมีคำถาม ขึ้นมาถามว่า

Which shape is this ?

พร้อม คำตอบให้เลือก สามคำตอบ

….

สื่อการสอนคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ แถมยังรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วย เป็นเรื่องที่ดี นะคะ ลองเปิดให้ลูกฟัง หรือนำไปสอนเด็กๆได้ค่ะ

สอนรูปทรง จากคลิปวีดีโอ (คณิตศาสตร์) 0
สอนรูปทรง จากคลิปวีดีโอ (คณิตศาสตร์) 1
สอนรูปทรง จากคลิปวีดีโอ (คณิตศาสตร์) 2
สอนรูปทรง จากคลิปวีดีโอ (คณิตศาสตร์) 3
สอนรูปทรง จากคลิปวีดีโอ (คณิตศาสตร์) 4
สอนรูปทรง จากคลิปวีดีโอ (คณิตศาสตร์) 5
สอนรูปทรง จากคลิปวีดีโอ (คณิตศาสตร์) 6
สอนรูปทรง จากคลิปวีดีโอ (คณิตศาสตร์) 7