สอนระบายสี สับปะรด ด้วยสีน้ำ

สอนระบายสี สับปะรด ด้วยสีน้ำ
สอนระบายสี สับปะรด ด้วยสีน้ำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ใช้พู่กันจุ่มสีเขียว วาดรูปใบสับปะรดด้านบน
  2. จากนั้นจุ่มสีเหลือง วาดรูปลูกสับปะรด
  3. เมื่อทำเสร็จ ใช้พู่กันจุ่มน้ำ ให้สีเหลืองด้านล่าง ขึ้นไปด้านบน ใกล้ๆใบสับปะรดด้านบน
  4. รอสีแห้ง
  5. ตกแต่งวาดรูปตาสับปะรด
ลองนำวิธีวาดรูปที่นำมาฝากนะคะ  
สอนระบายสี สับปะรด ด้วยสีน้ำ 0
สอนระบายสี สับปะรด ด้วยสีน้ำ 1
สอนระบายสี สับปะรด ด้วยสีน้ำ 2
สอนระบายสี สับปะรด ด้วยสีน้ำ 3
สอนระบายสี สับปะรด ด้วยสีน้ำ 4
สอนระบายสี สับปะรด ด้วยสีน้ำ 5
สอนระบายสี สับปะรด ด้วยสีน้ำ 6
สอนระบายสี สับปะรด ด้วยสีน้ำ 7
สอนระบายสี สับปะรด ด้วยสีน้ำ 8