สอนคิดเลข จากจำนวนเงินที่ให้

สอนคิดเลข จากจำนวนเงินที่ให้

ไอเดียสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก พร้อมทั้ง คิดคำนวนคณิตศาสตร์

อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม

ขั้นตอนกิจกรรม

  1. แบ่งเด็ก ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
  2. ให้เงินเด็ก กลุ่มละ 50 บาท (เป็นเงินสมมติได้ ถ้าไม่ได้ไปในร้านอาหารจริงๆ)
  3. จากนั้นให้เด็กสั่งอาหารตามเมนู (ห้ามเกินเงินที่มีอยู่)
  4. หรืออาจใส่เงื่อนไขต่อไปว่า ให้สั่งน้ำ สั่งผลไม้ด้วย…
  5. จากนั้นให้เด็กแต่ละกลุ่มสรุปว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่ หรือเกินไปเท่าไหร่

…. ไอเดียคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ ….

สอนคิดเลข จากจำนวนเงินที่ให้ 0