สอนนับเลข จากกิ่งไม้

สอนนับเลข จากกิ่งไม้

สอนนับเลข จากกิ่งไม้

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. สอนเด็กนับเลขจากกิ่งไม้
  2. ให้นับรวม 10 แล้วรัดด้วยยางรัด
  3. จากนั้นตั้งคำถาม เช่น 12 ใช้กิ่งไม้กี่อัน หรือ เลข 12 ให้นับจำนวนกิ่งไม้เท่ากับ 12

ลองนำไปเล่นกับเด็กนะคะ ฝึกคิดค่ะ

สอนนับเลข จากกิ่งไม้ 0
สอนนับเลข จากกิ่งไม้ 1
สอนนับเลข จากกิ่งไม้ 2
สอนนับเลข จากกิ่งไม้ 3
สอนนับเลข จากกิ่งไม้ 4
สอนนับเลข จากกิ่งไม้ 5
สอนนับเลข จากกิ่งไม้ 6