สอนทำแบตเตอร์รี่ จากน้ำส้มสายชู แช่แข็ง

สอนทำแบตเตอร์รี่ จากน้ำส้มสายชู แช่แข็ง

สอนทำแบตเตอร์รี่ จากน้ำส้มสายชู

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พันลวดทองแดงกับตะปู
  2. นำไปวางในถาดน้ำแข็ง วางแบบสลับ (สังเกตตามรูป หรือในคลิปวีดีโอ)
  3. เสียบหลอดไฟเล็กๆลงไป
  4. นำไปแช่แข็ง

จะสังเกตได้ว่า หลอดไฟติดไฟ

คลิปวีดีโอ

สอนทำแบตเตอร์รี่ จากน้ำส้มสายชู แช่แข็ง 0
สอนทำแบตเตอร์รี่ จากน้ำส้มสายชู แช่แข็ง 1
สอนทำแบตเตอร์รี่ จากน้ำส้มสายชู แช่แข็ง 2
สอนทำแบตเตอร์รี่ จากน้ำส้มสายชู แช่แข็ง 3
สอนทำแบตเตอร์รี่ จากน้ำส้มสายชู แช่แข็ง 4
สอนทำแบตเตอร์รี่ จากน้ำส้มสายชู แช่แข็ง 5
สอนทำแบตเตอร์รี่ จากน้ำส้มสายชู แช่แข็ง 6
สอนทำแบตเตอร์รี่ จากน้ำส้มสายชู แช่แข็ง 7