สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆ

สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆ
สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ 2 x 8 นิ้ว
  2. จากนั้น ลากเส้นวาดตามรูปด้านล่าง
  3. รอยเส้นประ คือส่วนที่ต้องพับ
  4. เส้นทึบ คือส่วนที่ต้องตัด
  5. พับและตัดตามรูปสอนด้านล่าง
  6. ส่วนปลายที่พับเล็กๆ ติดด้วยตลิปหนีบกระดาษ
นำไปให้เด็กเล่นสนุกๆค่ะ  
สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆ 0
สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆ 1
สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆ 2
สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆ 3
สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆ 4
สอนทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษ เล่นสนุกๆ 5