สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ

สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ
สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดโฟมเป็นรูปเรือ ติดประกอบเป็นรูปเรือ
  2. ทำใบพัดเรือด้านล่างจากแผ่น CD ติดกับไม้เสียบลูกชิ้น สังเกตจาก คลิปวีดีโอ
  3. นำมอเตอร์ เสียบกับใบพัด ติดท้ายเรือให้เรียบร้อย ติดมอเตอร์
ทำเสร็จ นำไปทดลอง ลอยในน้ำ  
สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ 0
สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ 1
สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ 2
สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ 3
สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ 4
สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ 5
สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ 6
สอนทำเรือ ใช้โฟม พลังลมติดมอเตอร์เล็กๆ 7