สอนทำลิปบาล์ม กลีบกุหลาบ

สอนทำลิปบาล์ม

ส่วนผสม

วิธีทำ

  1. นำส่วนผสมทั้งหมด ใส่ลงไปในกระทะเล็กๆ
  2. ใช้ความร้อนต่ำคนให้เข้ากัน จนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน หรือนำไปอบในไมโครเวฟ 30 วินาที
  3. เทลงไปในพิมพ์ที่เตรียมไว้ หรือเทลงในภาชนะเล็กๆที่มีฝาปิด
  4. ทิ้งไว้ประมาณ 2–3 ชั่วโมง จนเย็นสนิท
  5. ปิดฝาเก็บให้เรียบร้อย

ระวัง อย่าวางทิ้งไว้ ในที่ที่มีความร้อนมากเกินไปนะคะ ทำให้ลิปบาล์ม ละลายได้ค่ะ