สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
นาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทาสีดำ รอบๆแผ่นไม้ให้ทั่ว
  2. เจาะรูแผ่นไม้ตรงกลาง
  3. เลือกสูตรคณิตศาสตร์ ที่แก้โจทย์ปัญหาออกมา แล้วได้คำตอบตรงกับตัวเลข บนหน้าปัดนาฬิกา
  4. เขียนลงบนแผ่นให้สวยงาม
  5. ติดอุปกรณ์นาฬิกา
นำไปประดับ ตกแต่งบ้านสวยๆ  
สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 0
สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 1
สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 2
สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 3
สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 4
สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 5
สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 6
สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 7
สอนทำนาฬิกา แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 8