สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ)

สอนคณิต คิดสนุก ต่อรูปร่างจากภาพ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมรูปทรงหลายๆแบบ
  2. แจกรูปภาพ
  3. ให้ต่อรูปทรงตามรูปภาพที่แจกให้

สนุกๆ ฝึกสมาธิค่ะ