สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ)

สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ)

สอนคณิต คิดสนุก ต่อรูปร่างจากภาพ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมรูปทรงหลายๆแบบ
  2. แจกรูปภาพ
  3. ให้ต่อรูปทรงตามรูปภาพที่แจกให้

สนุกๆ ฝึกสมาธิค่ะ

สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ) 0
สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ) 1
สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ) 2
สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ) 3
สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ) 4
สอนต่อรูปทรง จากรูปตัวอย่าง (สื่อการสอนสนุกๆ) 5