สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ

สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ
จัดสวนถาด ประดับบ้านหลังเล็ก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกล่องกระดาษทิชชูแบบไม้ ต่อเดิมด้านบน ทำหลังคา
  2. ตกแต่งหลังคาเป็นเส้นๆ ด้วยใยมะพร้าวแห้ง ติดด้วยสก็อตเทป ทำเป็นหลังคาแบบชั้นๆ
  3. ทาสีตกแต่งหน้าต่างด้านข้างบ้านหลังเล็กๆ
  4. ติดกาว ติดก้อนหินประดับ รอบๆบ้าน
  5. ทำประตูบ้านด้วยไม้ไอติม ทาสี ติดห่วงให้เรียบร้อย
  6. ทำเสร็จ นำไปตกแต่ง ประดับบนสวนถาด
  7. ตกแต่งด้านข้างสวนสวย ด้วยจ้นไม้ ก้อนหิน … ตามต้องการ
นำไปประดับสวยสวยๆค่ะ  
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 0
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 7
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 1
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 4
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 13
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 6
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 3
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 12
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 2
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 11
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 9
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 5
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 10
สวนถาด ตกแต่ง ประดับบ้านหลังเล็กๆ 8