สร้างตึก จากกระดาษกล่อง และหลอด

ทำของเล่น สร้างตึก จากกระดาษและหลอด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมกระดาษลัง ตัดเป็นชิ้นๆ
  2. ตัดหลอดหลายๆแบบ เจาะกลางหลอด สำหรับเสียบกระดาษลัง

วิธีเล่น

  1. ออกแบบก่อนเล่น
  2. สร้างตึก สร้างบ้านให้สูงที่สุด
  3. ห้ามล้ม

บ้านหรือตึกของใคร แข็งแรงทนทานที่สุด ชนะ