วัตถุทุกอย่างล้วนหล่นสู่พื้นโลก ด้วยอัตราความเร่งเท่ากัน (คลิปทดลอง)

วัตถุทุกอย่างล้วนหล่นสู่พื้นโลก ด้วยอัตราความเร่งเท่ากัน (คลิปทดลอง)

วัตถุทุกอย่างล้วนหล่นสู่พื้นโลกด้วยอัตราความเร่งเท่ากัน

คลิปทดลองที่นำมาฝากนี้ เป็นการทดลอง โดย ครั้งแรก จะเป็นการทดลองในห้องที่มีอากาศปกติ จะเห็นได้ว่า วัตถุทั้ง 2 หล่นลงมาไม่พร้อมกัน

แต่เมื่อนำอากาศออกจากห้องทั้งหมด วัตถุทั้ง 2 จะค่อยๆหล่นลงมาบนพื้น พร้อมๆกัน

ลองไปดูคลิปวีดีโอกันค่ะ

คลิปวีดีโอ ทำการทดลอง NASA Space Power Facility

วัตถุทุกอย่างล้วนหล่นสู่พื้นโลก ด้วยอัตราความเร่งเท่ากัน (คลิปทดลอง) 0
วัตถุทุกอย่างล้วนหล่นสู่พื้นโลก ด้วยอัตราความเร่งเท่ากัน (คลิปทดลอง) 1
วัตถุทุกอย่างล้วนหล่นสู่พื้นโลก ด้วยอัตราความเร่งเท่ากัน (คลิปทดลอง) 2