ละลายโฟมกับ Acetone (คลิปทดลอง)

ละลายโฟมใน Acetone อะซิโตน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เท Acetone ลงในกะละมัง
  2. นำโฟมจุ่มลงไป

จะสังเกตได้ว่า โฟมค่อยๆละลาย

คลิปทำการทดลอง