ละลายโฟมกับ Acetone (คลิปทดลอง)

ละลายโฟมกับ Acetone (คลิปทดลอง)

ละลายโฟมใน Acetone อะซิโตน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เท Acetone ลงในกะละมัง
  2. นำโฟมจุ่มลงไป

จะสังเกตได้ว่า โฟมค่อยๆละลาย

คลิปทำการทดลอง

ละลายโฟมกับ Acetone (คลิปทดลอง) 0
ละลายโฟมกับ Acetone (คลิปทดลอง) 1
ละลายโฟมกับ Acetone (คลิปทดลอง) 2
ละลายโฟมกับ Acetone (คลิปทดลอง) 3
ละลายโฟมกับ Acetone (คลิปทดลอง) 4