รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว

รังมดใต้ดิน กับ อะลูมิเนียมเหลว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ค้นหารังมด
  2. รุงรานรังมด ให้มดย้ายที่อยู่
  3. นำเตาหลอม พร้อมอะลูมิเนียม ใส่ลงไป จุดไฟเผา
  4. นำอะลูมิเนียม เทลงบนรังมด เทไปเรื่อยๆรอจนอะลูมิเนียมลงรูไปไม่ได้อีกให้หยุด
  5. รออะลูมิเนียมแข็งตัว
  6. ขุดรอบๆรังมด

จะเห็นรังมดสวยๆใต้ดิน

คลิปวีดีโอ