รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว

รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว

รังมดใต้ดิน กับ อะลูมิเนียมเหลว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ค้นหารังมด
  2. รุงรานรังมด ให้มดย้ายที่อยู่
  3. นำเตาหลอม พร้อมอะลูมิเนียม ใส่ลงไป จุดไฟเผา
  4. นำอะลูมิเนียม เทลงบนรังมด เทไปเรื่อยๆรอจนอะลูมิเนียมลงรูไปไม่ได้อีกให้หยุด
  5. รออะลูมิเนียมแข็งตัว
  6. ขุดรอบๆรังมด

จะเห็นรังมดสวยๆใต้ดิน

คลิปวีดีโอ

รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว 0
รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว 7
รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว 1
รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว 4
รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว 6
รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว 3
รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว 2
รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว 9
รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว 5
รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว 10
รังมดใต้ดิน หลอมจากอะลูมิเนียมเหลว 8