รถของเล่น ทำจากกระป๋อง และกระดาษลัง

รถของเล่น ทำจากกระป๋อง และกระดาษลัง

รถของเล่น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ 6 x 6 นิ้ว วางไม้เสียบด้านข้างทั้งสองด้าน เลยกระดาษลังออกมาเล็กน้อย ติดสก็อตเทปให้แน่น
  2. เสียบไม้เสียบกับฝาขวดน้ำ เจาะรู เสียบหลอดดูน้ำ ติดสก็อตเทปให้แน่น ไม้เสียบกับฝาขวด ด้วยกาว
  3. นำยางรัดรัดรอบกระป๋องน้ำ
  4. เจาะรู ใส่ยางรัด พันด้านบนกับด้านล่างกระป๋อง (สังเกตตามรูป)
  5. นำไปติดกับไม้ที่เกินออกมาจากข้อ 1

นำไปเล่นวางบนที่ลาดชันเล็กน้อย

รถของเล่น ทำจากกระป๋อง และกระดาษลัง 0
รถของเล่น ทำจากกระป๋อง และกระดาษลัง 1
รถของเล่น ทำจากกระป๋อง และกระดาษลัง 2
รถของเล่น ทำจากกระป๋อง และกระดาษลัง 3
รถของเล่น ทำจากกระป๋อง และกระดาษลัง 4
รถของเล่น ทำจากกระป๋อง และกระดาษลัง 5
รถของเล่น ทำจากกระป๋อง และกระดาษลัง 6
รถของเล่น ทำจากกระป๋อง และกระดาษลัง 7