รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน)

รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน)

รถของเล่น ทำเอง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เชื่อมล้อ
  2. จากนั้นวางบนแผ่นการ์ด (หรืออุปกรณ์อื่น สำหรับวางล้อ)
  3. ติดมอเตอร์ลงไป คลิปสอนทำ
  4. จากนั้นเชื่อมมอเตอร์กับถ่าน

นำไปเล่นสนุกๆ

คลิปสอนทำรถของเล่น

รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน) 0
รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน) 7
รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน) 1
รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน) 4
รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน) 6
รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน) 3
รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน) 2
รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน) 11
รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน) 9
รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน) 5
รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน) 10
รถของเล่นทำเอง (คลิปสอน) 8