มะละกอ ปลูกง่ายๆ อร่อยด้วย

มะกออร่อยๆ ปลูกในสวนหลังบ้าน

อุปกรณ์

วิธีปลูก

  1. เตรียมพันธุ์มะละกอที่ต้องการปลูก (โรยเมล็ด ให้ขึ้นต้นกล้าไว้ อายุประมาณ 30–45 วัน)
  2. จากนั้นผสมดินกับขุยมะพร้าว ดิน 3 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน
  3. นำต้นกล้ามะละกอ ปลูกในดินที่เตรียมไว้
  4. รดน้ำ พรวนดิน สม่ำเสมอ

รอเก็บผลผลิต กินอร่อยๆ