ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยหลอด

ร้อยเชือก กับหลอดสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดหลอดสีๆ เป็นท่อนๆ ท่อนละประมาณ 1–2 นิ้ว
  2. ตัดใส่ชามไม้

วิธีเล่น

นำเชือก ร้อยท้ายกันหลุด จากนั้นนำหลอด ร้อยใส่เชือกทีละหลอด จนหมด หรือความยาว ตามต้องการ

ฝึกกล้ามเนื้อมือเล็กๆของเด็กค่ะ