ผ้าพันคอทำเองแบบง่ายๆ จากผ้านิ่มๆ ไม่ใช้จักรเย็บผ้า

ผ้าพันคอทำเองแบบง่ายๆ จากผ้านิ่มๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าขนาด วงกลมซ้อนกัน สองวง (สังเกตตัวอย่างจากรูปด้านล่าง)
  2. จากนั้น พับและตัดรูตรงปลาย ทั้งสองด้าน (สังเกตจากรูป)
  3. ตัดประมาณ 18 คู่
  4. นำมาผูกเข้าด้วยกัน
  5. ตัดผ้าขนาดประมาณ 4 1/2 x 16 นิ้ว 2 ผืน ทำเป็นริ้วๆ พันปลายทั้งสองข้างของผ้าพันคอ
นำไปใส่เล่นสวยๆ