ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ

สอนทำปืนไฟ จากหลอดไฟและปลอกปากกา

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำหลอดไฟหลอดเล็กๆ มาเสียบเข้ากับถ่านไฟฉาย รัดด้วยสก็อตเทปให้เรียบร้อย
  2. จากนั้นนำปากกาแบบมีไส้ โปร่งแสง หมุดดึงไส้ออก
  3. นำหลอดไฟหลอดเล็กๆ มาเสียบไว้แทน ติดด้วยสก็อตเทป

เมื่อปิดไฟ สามารถทำเป็นปืนยิงแสง ได้ สวยๆค่ะ ลองนำไปทดลองทำนะคะ

คลิปวีดีโอ