ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ

ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ

สอนทำปืนไฟ จากหลอดไฟและปลอกปากกา

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำหลอดไฟหลอดเล็กๆ มาเสียบเข้ากับถ่านไฟฉาย รัดด้วยสก็อตเทปให้เรียบร้อย
  2. จากนั้นนำปากกาแบบมีไส้ โปร่งแสง หมุดดึงไส้ออก
  3. นำหลอดไฟหลอดเล็กๆ มาเสียบไว้แทน ติดด้วยสก็อตเทป

เมื่อปิดไฟ สามารถทำเป็นปืนยิงแสง ได้ สวยๆค่ะ ลองนำไปทดลองทำนะคะ

คลิปวีดีโอ

ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ 0
ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ 7
ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ 1
ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ 4
ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ 6
ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ 3
ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ 2
ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ 9
ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ 5
ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ 10
ดาบไฟ ทำจากปากกา และหลอดไฟเล็กๆ 8