ปลูกมันฝรั่ง แบบง่ายๆ

ปลูกมันฝรั่ง แบบง่ายๆ
ปลูกมันฝรั่ง แบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกมันฝรั่งที่ต้องการปลูก มา 1 ลูก
  2. นำไปฝังในดิน
  3. หมั่นรดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย
  4. รอ 1–2 อาทิตย์ จะมีต้นเล็กๆ งอกขึ้นมาจากดิน
  5. จากนั้น รออีก 4–5 เดือน จะได้หัวมั่นฝรั่งอร่อยๆไว้กิน
ลองนำมันฝรั่ง ไปลองปลูกกันนะคะ  
ปลูกมันฝรั่ง แบบง่ายๆ 0
ปลูกมันฝรั่ง แบบง่ายๆ 1
ปลูกมันฝรั่ง แบบง่ายๆ 2
ปลูกมันฝรั่ง แบบง่ายๆ 3
ปลูกมันฝรั่ง แบบง่ายๆ 4