ปลูกผัก ผลไม้ จากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เก่าๆ

ปลูกผัก ผลไม้ จากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เก่าๆ

ปลูกผัก ผลไม้ จากกล่องผม น้ำผลไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดฝาด้านข้าง กล่องนม น้ำผลไม้ ….
  2. ติดขอบฝาด้านข้างด้วยสก็อตเทป แบบเหนียว เจาะรูด้านข้าง ให้น้ำไหลออก ด้วยไขควง หรือที่เจาะรูอื่นๆ
  3. ใส่ดิน ปลูกต้นไม้ตามต้องการ

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปใช้นะคะ

ปลูกผัก ผลไม้ จากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เก่าๆ 0
ปลูกผัก ผลไม้ จากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เก่าๆ 1
ปลูกผัก ผลไม้ จากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เก่าๆ 2
ปลูกผัก ผลไม้ จากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เก่าๆ 3
ปลูกผัก ผลไม้ จากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เก่าๆ 4
ปลูกผัก ผลไม้ จากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เก่าๆ 5
ปลูกผัก ผลไม้ จากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เก่าๆ 6
ปลูกผัก ผลไม้ จากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เก่าๆ 7
ปลูกผัก ผลไม้ จากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เก่าๆ 8