ปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นกระเพรา

ปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นกระเพรา

วิธี ปลูกกระเพรา

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมดิน
  2. โรยเมล็ดลงไปบนดิน กลบเล็กน้อย
  3. ประมาณ 7–10 วันกระเพราจะเริ่มงอก
  4. ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นคือ ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยยูเรีย
  5. ประมาณ 1 เดือนก็เก็บกินได้

ข้อแนะนำ : พยายามอย่าให้ออกดอกนะคะ ถ้าออกดอกให้เด็ดทิ้งค่ะ

ปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นกระเพรา 0