ปลูกต้นกล้า ในเปลือกไข่

สอนปลูกต้นกล้า ในเปลือกไข่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แกะไข่ แกะเปลือกด้านบนออก เทไข่ออกจากเปลือก
  2. จากนั้นนำเปลือกไข่ ล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง
  3. เจาะรูก้นไข่
  4. ใส่ดินเพาะชำ
  5. นำเมล็ดผักลงไปปลูกในเปลือกไข่
  6. รดน้ำด้วยกระบอกฉีดน้ำ

นำไปวางที่มีแสงแดดส่งถึง เมื่อต้นกล้าเริ่มโต ย้ายลงไปปลูกในแปลงเพาะชำที่ใหญ่ขึ้น