ประดิษฐ์ที่แขวนแปรงสีฟัน จากฝาขวดน้ำ

ทำที่แขวนแปรงสีฟัน จากฝาขวด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ล้างทำความสะอาดฝาให้เรียบร้อย
  2. เจาะรูที่ที่ใส่แปรงสีฟัน สังเกตให้พอดีกับแปรงฟัน
  3. นำไปติดผนังบ้าน หรือในห้องน้ำ
ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปใช้นะคะ