น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร

น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร

ทำการทดลอง น้ำและน้ำมัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เทน้ำมันใส่ขวดแก้ว
  2. ใส่สีผสมอาหาร พร้อมเทน้ำสีลงขวดแก้ว
  3. จากนั้นนำแผ่นการ์ดปิดฝาขวดน้ำมัน แล้วนำว่าคว่ำลงบนน้ำ … สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น
  4. ทำการทดลองซ้ำอีกครั้ง
  5. เปลี่ยนจากน้ำมันคว่ำลงเป็นน้ำคว่ำลงแทน น้ำมันอยู่ด้านล่าง … สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น

บันทึกผล และหาคำตอบค่ะ

คลิปทดลอง

น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร 0
น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร 7
น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร 1
น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร 4
น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร 6
น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร 3
น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร 2
น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร 11
น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร 9
น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร 5
น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร 10
น้ำและน้ำมัน เมื่อมาเจอกัน จะเป็นอย่างไร 8