น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice )

น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice )

น้ำแข็งแห้ง ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ

ดับไฟ

วิธีทดลอง

  1. นำเทียนไขจุดไฟ ใส่ลงในแก้ว ที่สูงกว่าเทียนไข
  2. นำน้ำแข็งแห้งเทใส่ลงไปก้นแก้ว

จะสังเกตได้ว่า เทียนไขดับ และเมื่อพยายามจุดเทียนไขใหม่ ไม่สามารถจุดติดได้

เป่าลูกโป่ง

วิธีทดลอง

  1. นำน้ำแข็งแห้ง ทุบให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไปในลูกโป่ง รัดลูกโป่งให้เรียบร้อย
  2. นำไปวางทิ้งไว้ หรือใส่ในตะกร้า

ลูกโป่งจะค่อยๆพองขึ้นทีละนิด จนใหญ่เต็มที่

เปิดถุงแบบซิปล็อคได้

วิธีทดลอง

  1. ใส่น้ำแข็งแห้งลงไปในถุง พร้อมน้ำเล็กน้อย
  2. ปิดถุงให้แน่น วางทิ้งไว้ ในที่โล่ง

ถุงจะพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จนแตก

ละลายได้ โดยเหรียญเงิน หรือของที่ทำจากโลหะ

วิธีทดลอง

  1. นำช้อนโลหะ หรือเหรียญ วางลงไปบนน้ำแข็งแห้ง
  2. ทิ้งไว้สักครู่

จะมีควันลอยออกมา น้ำแข็งแห้งจะเป็นหลุม หรือรูปร่างเหมือนโลหะ ที่วางลงไป

ทำให้ฟองสบู่ลอยในอากาศ ขึ้น-ลง

วิธีทดลอง

  1. นำน้ำแข็งแห้ง ใส่ลงไปในชามปากกว้าง
  2. เป่าฟองสบู่ ลงไปบนชาม

น้ำแข็งแห้ง จะทำให้ฟองสบู่ ลอยค้างอยู่บนอากาศ

คลิปสอนทำการทดลอง

… ลองนำไปทำการทดลองเล่นๆดูนะคะ …

น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 0
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 7
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 1
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 4
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 15
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 13
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 6
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 3
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 12
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 2
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 11
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 9
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 5
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 14
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 16
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 10
น้ำแข็งแห้ง ทำอะไรได้มากกว่าควันสีขาว (Dry ice ) 8