ทำแท่นยิง จากช้อน ฝาขวด...

ไอเดียทำสื่อการสอน ผ่านของเล่น

อุปกรณ์

อุปกรณ์ เปลี่ยนแปลงได้ตามไอเดียการทำและดัดแปลง

วิธีทำ

  1. ออกแบบแท่นยิงในกระดาษ
  2. ลงมือทำ
  3. วางแทนยิง ให้ตัวช่วยยิง ติดที่วางกระสุน….

ทดสอบไอเดียที่ทำ ทำให้ได้ไกล และแม่นยำที่สุด

เมื่อเล่นเสร็จ ลองทำแบบอื่น เปลี่ยนแปลงไอเดียไปเรื่อยๆค่ะ