ทำเสียงดนตรี ผ่านน้ำในแก้ว

ทำเสียงดนตรี ผ่านน้ำในแก้ว

ไอเดียสื่อการสอนดนตรี ผ่านแก้วน้ำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแก้วน้ำ เทน้ำใส่ แก้วทั้งสี่ เทจากก้นแก้วด้านล่าง 1 นิ้ว ในแก้วใบที่ 1
  2. แก้วใบที่ 2 เท 2 นิ้ว แก้วใบที่ 3 เท 3 นิ้ว และแก้วใบที่ 4 เท 4 นิ้ว
  3. หยดสีลงในแก้วน้ำ สีละหยดค่ะ
  4. จากนั้นคนน้ำสี ให้เข้ากัน
  5. นำปลายช้อน มาเคาะที่ขอบแก้ว จะได้เสียงดนตรี ต่างกันค่ะ

ลองทำกันนะคะ

ทำเสียงดนตรี ผ่านน้ำในแก้ว 0
ทำเสียงดนตรี ผ่านน้ำในแก้ว 1
ทำเสียงดนตรี ผ่านน้ำในแก้ว 2
ทำเสียงดนตรี ผ่านน้ำในแก้ว 3
ทำเสียงดนตรี ผ่านน้ำในแก้ว 4
ทำเสียงดนตรี ผ่านน้ำในแก้ว 5
ทำเสียงดนตรี ผ่านน้ำในแก้ว 6
ทำเสียงดนตรี ผ่านน้ำในแก้ว 7
ทำเสียงดนตรี ผ่านน้ำในแก้ว 8