ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง

ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง

ทำรถ ทำเรือ ของเล่น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ประกอบรถ หรือเรือ ที่ออกแบบไว้ในกระดาษ ติดด้วยกาวหรือน็อต ตามความเหมาะสม
  2. ติดมอเตอร์ ติดแบตเตอร์รี่ เชื่อมสวิตซ์ ไขน็อตให้แน่น
  3. ติดใบพัดที่ปลายมอเตอร์

ทดลองเปิดสวิตซ์ ถ้าเปิดแล้วไม่เคลื่อนที่ ลองเชื่อมสายไฟใหม่

ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง 0
ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง 7
ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง 1
ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง 4
ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง 6
ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง 3
ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง 2
ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง 9
ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง 5
ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง 10
ทำเรือ ทำรถ ของเล่น ทำเอง ประกอบเอง 8