ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด

ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูดน้ำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำหลอดดูด มาตัดเป็นท่อนๆ ความยาวเรียงจากน้อยไปมาก (ห่างกันประมาณ 2 ซม.)
  2. นำหลอดมาติดกันด้วยสก็อตเทป

นำมาเป่าเล่นเป็นเพลง สนุกๆ