ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด

ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด

ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูดน้ำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำหลอดดูด มาตัดเป็นท่อนๆ ความยาวเรียงจากน้อยไปมาก (ห่างกันประมาณ 2 ซม.)
  2. นำหลอดมาติดกันด้วยสก็อตเทป

นำมาเป่าเล่นเป็นเพลง สนุกๆ

ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด 0
ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด 1
ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด 2
ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด 3
ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด 4
ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด 5
ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด 6
ทำเครื่องดนตรี จากหลอดดูด 7