ทำออกซิเจน จากยีสต์ (Yeast) - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)

ทำออกซิเจน จากยีสต์ (Yeast) - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)

สอนทำออกซิเจนจาก ยีสต์ (Yeast) - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)

อุปกรณ์+ส่วนผสม

วิธีทำ

  1. นำขวดน้ำดื่ม 2 ลิตร แห้ง สะอาด เทผงยีสต์ลงไป 1 ห่อเล็ก
  2. เท ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) ลงไปประมาณ 3%ของขวดน้ำ หรือ 12% ได้สูงสุด
  3. นำลูกโป่ง ครอบปิดฝาขวดน้ำ จะสังเกตเห็นว่า ลูกโป่งค่อยๆใหญ่ขึ้น

ลองทำตามคำแนะนำ ที่เอามาฝากนะคะ ทำง่ายๆค่ะ

ทำออกซิเจน จากยีสต์ (Yeast) - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) 0
ทำออกซิเจน จากยีสต์ (Yeast) - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) 1
ทำออกซิเจน จากยีสต์ (Yeast) - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) 2