ทำลูกโป่งฟองใหญ่ๆ จากน้ำแข็งแห้ง (บอลน้ำแข็ง)

ทำลูกโป่งฟองใหญ่ๆ จากน้ำแข็งแห้ง (บอลน้ำแข็ง)

ทำฟองสบู่ฟองใหญ่ๆ จากน้ำแข็งแห้ง

ส่วนผสม + อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เทน้ำเปล่าลงในชาม
  2. ใส่น้ำแข็งแห้งลงไป (จะเกิดกลุ่มควันลอยขึ้นมา)
  3. นำเศษผ้า ชุบน้ำสบู่ เช็ดรอบชาม เมื่อครบรอบ จับเศษผ้าด้วยมือทั้งสองข้าง จากขอบชามด้านไปหนึ่ง ไปยังขอบชามอีกด้านหนึ่ง
  4. จะเกิดฟองใหญ่ๆขึ้นมา พองจนฟองสบู่ไม่สามารถรองรับได้ จะแตกออกเป็นกลุ่มควันสวยๆ

คลิปสอนทำบอลน้ำแข็ง

ทำลูกโป่งฟองใหญ่ๆ จากน้ำแข็งแห้ง (บอลน้ำแข็ง) 0
ทำลูกโป่งฟองใหญ่ๆ จากน้ำแข็งแห้ง (บอลน้ำแข็ง) 1
ทำลูกโป่งฟองใหญ่ๆ จากน้ำแข็งแห้ง (บอลน้ำแข็ง) 2
ทำลูกโป่งฟองใหญ่ๆ จากน้ำแข็งแห้ง (บอลน้ำแข็ง) 3
ทำลูกโป่งฟองใหญ่ๆ จากน้ำแข็งแห้ง (บอลน้ำแข็ง) 4
ทำลูกโป่งฟองใหญ่ๆ จากน้ำแข็งแห้ง (บอลน้ำแข็ง) 5
ทำลูกโป่งฟองใหญ่ๆ จากน้ำแข็งแห้ง (บอลน้ำแข็ง) 6
ทำลูกโป่งฟองใหญ่ๆ จากน้ำแข็งแห้ง (บอลน้ำแข็ง) 7
ทำลูกโป่งฟองใหญ่ๆ จากน้ำแข็งแห้ง (บอลน้ำแข็ง) 8