ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี...

ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี...

การทดลอง สีผสมอาหาร กับนม และน้ำยาทำความสะอาด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำนมเทใส่จาน
  2. หยดสีผสมอาหารลงไปในนม
  3. จากนั้นใช้คอตตอนบัต จุ่มน้ำยาทำความสะอาด DAWN
  4. สังเกตการเปลี่ยนแปลง

จะสังเกตได้ว่า สีผสมอาหาร จะแยกตัวออกจากคอตตอนบัต ย้ายไปอยู่ที่ขอบจาน… (ลองทำการทดลองกับน้ำ ได้ผลการทดลองเดียวกัน)

คลิปทดลอง

ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี... 0
ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี... 7
ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี... 1
ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี... 4
ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี... 6
ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี... 3
ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี... 2
ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี... 11
ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี... 9
ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี... 5
ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี... 10
ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ นมเปลี่ยนสี... 8