ทดสอบถ่าน ว่าแบตเต็ม หรือใกล้หมด

ทดสอบถ่าน ว่าแบตเต็ม หรือใกล้หมด

ไอเดียทำสอบถ่าน ถ่านอ่อนหรือถ่านเต็มก้อน

อุปกรณ์

วิธีทดลอง

  1. วางก้อนถ่านลงบนโต๊ะในแนวตั้ง
  2. ยกถ่านขึ้นวางถ่านลงในแนวตั้ง ถ้าถ่านอ่อน ก้อนถ่านจะล้ม ถ้าถ่านเต็ม ก้อนถ่านจะตั้ง ไม่ล้ม

ลองนำไปเล่นกันนะคะ

คลิปวีดีโอ ทดลองสนุกๆ

ทดสอบถ่าน ว่าแบตเต็ม หรือใกล้หมด 0
ทดสอบถ่าน ว่าแบตเต็ม หรือใกล้หมด 1
ทดสอบถ่าน ว่าแบตเต็ม หรือใกล้หมด 2