ทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ แช่ไข่ในน้ำส้มสายชู

ทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ แช่ไข่ในน้ำส้มสายชู

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ไข่ในน้ำเปล่า ไข่ในน้ำส้มสายชู

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ใส่ไข่ลงไปในแก้วน้ำพลาสติก
  2. เทน้ำเปล่าลงไปในแก้วใบที่ 1
  3. เทน้ำส้มสายชูลงไปในแก้วใบที่ 2
  4. วางทิ้งไว้ประมาณ 4-6 วัน

จะสังเกตได้ว่า ไข่ทั้งสองใบไม่เหมือนกัน … ลองนำไปคิดนะ ว่าทำไม

ทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ แช่ไข่ในน้ำส้มสายชู 0
ทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ แช่ไข่ในน้ำส้มสายชู 1
ทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ แช่ไข่ในน้ำส้มสายชู 2
ทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ แช่ไข่ในน้ำส้มสายชู 3
ทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ แช่ไข่ในน้ำส้มสายชู 4
ทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ แช่ไข่ในน้ำส้มสายชู 5
ทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ แช่ไข่ในน้ำส้มสายชู 6